giới thiệu

CỬA HÀNG VẬT TƯ NÔNG NGHIỆP NÔNG THỊNH

Vấn đề tồn dư thuốc bảo vệ thực vật (BVTV) trên thực phẩm đang được cả xã hội rất quan tâm. Đáp ứng yêu cầu ngày càng tăng về nông sản sạch, việc sản xuất và sử dụng thuốc bảo vệ thực vật (BVTV) sinh học đang là xu hướng chung của toàn cầu và càng ngày càng phát triển..

Lĩnh vực hoạt động

  • Kinh doanh các loại thuốc bảo vệ thực vật sinh học : thuốc trừ bệnh, thuốc trừ sâu, thuốc trừ rầy/rệp.
  • Dịch vụ tư vấn hỗ trợ kỹ thuật sử dụng thuốc bảo vệ thực vật sinh học hiệu quả.

Giá trị cốt lõi

  • Tôn trọng đối tác, khách hàng.
  • Đặt uy tín doanh nghiệp, chất lượng sản phẩm lên hàng đầu.

Sứ mệnh

  • Cung cấp các dòng sản phẩm thuốc bảo vệ thực vật hoàn toàn sinh học
  • Không ngừng mở rộng mạng lưới phân phối nhằm đáp ứng kịp thời nhu cầu và mong muốn của khách hàng.
  •  Nâng cao dịch vụ hỗ trợ, tư vấn cho người nông dân trong việc thử nghiệm, sử dụng những sản phẩm thuốc bảo vệ thực vật sinh học trên đồng ruộng.